Jak dobrać odpowiedni środek na chwasty w zbożach?

Jak dobrać odpowiedni środek na chwasty w zbożach?

Chwasty konkurują ze zbożami o wodę, światło oraz składniki pokarmowe, co w czasach rosnących cen nawozów i częstych niedoborów wody staje się istotnym wyzwaniem. Ekonomiczna efektywność uprawy zbóż często zależy od skutecznej ochrony herbicydowej.

Od czego zależy skuteczność oprysku na chwasty w zbożach?

Lustracja plantacji jest kluczowym elementem zabiegów chwastobójczych. Pozwala na dobór odpowiedniego herbicydu, dopasowanego do gatunku chwasta oraz fazy rozwojowej rośliny uprawnej. Umożliwia również zaplanowanie ochrony na odpowiedni termin, gdyż oprysk chwastobójczy należy wykonywać dopiero po przekroczeniu progu szkodliwości.

Zwalczanie chwastów w zbożach wymaga stosowania się do wszelkich zaleceń producenta – odnośnie dawek, sporządzania cieczy użytkowej, czy też warunków pogodowych. Dlatego tak istotny jest dobór herbicydu na zboża, który będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb gospodarstwa.

Kluczowe kryteria przy wyborze herbicydu na chwasty w zbożu

Decyzja o wyborze danego herbicydu powinna uwzględniać przede wszystkim gatunek chwastów, rodzaj zboża i jego fazę rozwojową.

Najbardziej pożądanymi cechami herbicydów są:

 • szerokie spektrum zwalczanych chwastów,
 • możliwie najszersze okno aplikacji,
 • bezpieczeństwo i wygoda podczas przygotowania cieczy roboczej,
 • odporność na warunki atmosferyczne,
 • możliwość łączenia z innymi agrochemikaliami.

 

Jakie znaczenie mają strefy buforowe przy stosowaniu herbicydów?

Strefy buforowe określają odległość powierzchni opryskiwanej od poszczególnych obszarów wrażliwych m.in. zbiorników wodnych bądź nieużytków rolniczych. Mają kluczowe znaczenie w ochronie ekosystemów.

Znajdziesz też inne:  Barszcz na grzybach

Szerokość strefy buforowej jest ustalana indywidualnie dla określonego środka ochrony roślin. Informację o jej szerokości można znaleźć w etykiecie produktu. Im mniejsza strefa, tym większa powierzchnia oprysku, a co za tym idzie – lepsza ochrona. W przypadku niektórych herbicydów stosowanie technik ograniczających znoszenie oprysku pozwala na zmniejszenie strefy buforowej.

Flame Duo 354 SG – herbicyd na zboża z cechami idealnymi

Flame Duo 354 SG to środek na chwasty dwuliścienne zawierający florasulam i tribenuron metylowy. Zawartość dwóch składników z różnych grup chemicznych zwiększa skuteczność zabiegu zwalczania chwastów w zbożach. Umożliwia zwalczanie takich chwastów jak:

 • chaber bławatek,
 • fiołek polny,
 • gorczyca polna,
 • gwiazdnica pospolita,
 • komosa biała,
 • mak polny,
 • maruna bezwonna,
 • przytulia czepna,
 • przetacznik perski,
 • rumianek,
 • tasznik pospolity,
 • jasnota purpurowa (średniowrażliwa).

Ma szerokie okno aplikacji – aż do liścia flagowego, a także działa w niższych temperaturach. Formulacja SG, czyli granul rozpuszczalnych w wodzie nie pozostawia osadu w zbiorniku, a do tego jest bezpieczniejsza niż formulacje proszkowe. Herbicyd na zboża Flame Duo 354 SG nie wykazuje działania fitotoksycznego oraz nie zalega w glebie, utrzymując rośliny w dobrej kondycji. Strefy buforowe dla nieużytków rolnych wynoszą 5 m lub 1 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%, co pozwala na maksymalizację powierzchni chronionej.